POLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I ROZWOJU

PROFILAKTYKA – SZKOLENIA – ROZWÓJ

Polskie Centrum Profilaktyki            i Rozwoju

Polskie Centrum Profilaktyki i Rozwoju jest firmą szkoleniową zatrudniającą  zespół praktyków, psychologów, terapeutów oraz trenerów, którzy na co dzień pracują z uczniami, rodzicami i seniorami.  

 

Szkolenia

– Szkolenia dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych KRPA

– Zajęcia profilaktyczne w szkołach

 • narkotyki
 • dopalacze
 • alkohol
 • papierosy
 • fonoholizm
 • uzależnienie od komputera
 • uzależnienie od internetu

– Namiot profilaktyczny

– Zajęcia w szkołach 

 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • komunikacja 
 • trening asertywności 
 • Aktywne metody uczenia się
 • przedsiębiorczość
 • Rozwój osobisty , kluczem do kariery zawodowej
 • Doradztwo zawodowe

 

Rozwój

– Doradztwo zawodowe

– Mentoring

– Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

– Rozwój kompetencji kluczowych

– Aktywne poszukiwanie pracy

– Doradztwo psychologiczne

– Współpraca z OPS i DPS – wyjazdy i integracja

 

Seniorzy

– Szkolenia dla pracowników DPS i OPS

– Zajęcia aktywizujące dla Seniorów:

 • Informatyka.
 • Wykłady
 • Warsztaty

– Wyjazdy integracyjne 

 • Poradnictwo psychologiczne

Zapraszamy do współpracy.

Czas działania właśnie nadszedł.

 

Zgłoś się do nas.

 

Wszystkie proponowane działania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.