Oferta Centrum

Polskie Centrum    Profilaktyki       

i Rozwoju

Polskie Centrum Profilaktyki i Rozwoju jest firmą szkoleniową zatrudniającą zespół praktyków, psychologów, terapeutów oraz trenerów. Nasze programy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb tak, aby każdy uczestnik skorzystał jak najwięcej. Konsultujemy, doradzamy, szkolimy.

 

Oświata

N

Szkolenia dla Rodziców i Nauczycieli

 • profilaktyka uzależnień
 • komunikacja z młodzieżą
 • procedury bezpieczeństwa w szkole
N

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 • narkotyki
 • dopalacze
 • alkohol
 • papierosy
 • fonoholizm
 • uzależnienie od komputera
 • uzależnienie od internetu
 • cyberprzemoc
N

Namiot profilaktyczny

N

Warsztaty

 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Trening asertywności 
 • Aktywne metody uczenia się
 • Poczucie własnej wartości, motywacja do zmiany
 • Tolerancja
 • Autodestrukcja
 • Przedsiębiorczość
 • Rozwój osobisty kluczem do kariery zawodowej
 • Doradztwo zawodowe

Rozwój

N

Doradztwo zawodowe

N

Mentoring

N

Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

N

Rozwój kompetencji kluczowych

N

Aktywne poszukiwanie pracy

N

Doradztwo psychologiczne

N

Szkolenia komputerowe

DPS i OPS

N

Szkolenia dla pracowników DPS i OPS

N

Zajęcia aktywizujące dla podopiecznych DPS i OPS:

 • Informatyka
 • Języki obce
 • Wykłady
 • Warsztaty
 • Doradztwo zawodowe
 • Imprezy okolicznościowe
N

Wyjazdy integracyjne

N

Poradnictwo psychologiczne